2016 kovo 25 d.

Paprojektis „Blaivi karta” Įvadas. Paprojekčio „Blaivi karta“ problema. Paprojekčio tikslas. Kompaktinės plokštelės turinys. Veiklos, tyrimai, mokymai Veiklų suvestinė Tyrimai Doc. dr. A.G.Davidavičienės tyrimų ataskaita Tėvų ar globėjų poreikis prevencijai (2 veikla). J.Malinauskaitės tyrimų ataskaita Laikraščio „Valančiukų aidas” tobulinimo galimybės (3 veikla). Seminarai pagal paprojektį BLAIVI KARTA Mokymai – nevyriausybinių organizacijų lektorių parengimas. LINO METODAS. (7 veikla). Metodinė medžiaga: žr. pagrindinio svetainės turinio skyriaus „Metodinė literatūra mokymams“ poskyrį „Atrankinė prevencija“ (Linas. Pagalba vaikams; Linas. Darbo knyga; Linas. Aprobavimas; Masažas lytėjimais). Seminaro programa. Mokymai specialistams darbui su rizikos vaikais. Programa LINAS. (8 veikla). Seminarų programa. Metodinė medžiaga: Vaikai priklausomybe sergančioje šeimoje. J.M.Jaronienė. Darbas su rizikos vaikais pagal ,,Lino” programą. D.Kriščiūnienė. LINAS – pagalba vaikams. T. Dubovienė. Mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams darbui su vaikais ir jaunimu pagal ŠMM programą. (9 veikla). Seminarų programa. Metodinė medžiaga: Mokymai darbui su vaikais ir jaunimu pagal ŠMM alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programą. Dr. doc. A.G.Davidavičienė. Seminarai Mokymai savanoriams, kurie dirba su valančiukų grupėmis. Programa TILTAI. (10 veikla). Seminarų programa. Metodinė medžiaga: TILTAI - Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa. N.Sturlienė. Seminarai Mokymai specialistams darbui su tėvais (pagal visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš narkotikus“ programą). (11 veikla). Seminarų programa. Metodinė medžiaga: Mokymai darbui su tėvais (apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevenciją). Dr. doc. A.G.Davidavičienė. Seminarai Kvalifikacijos kėlimas. Pilietinio aktyvumo ugdymas: psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir prevencijos problemos bei sprendimai. (12 veikla). Seminarų programa. Metodinė medžiaga: Nevyriausybinių organizacijų galimybės formuojant Lietuvos alkoholio prevencijos politiką. Dr. doc. A.Veryga. Blaivybės laikraščio ir interneto svetainės kūrimo strategija bei kryptys. J.Malinauskaitė. Veiksmingos narkotikų kontrolės ir prevencijos politikos prielaidos. Padėtis Lietuvoje bei pasaulyje. S.Kamarauskas. Konferencija „Naujos galimybės prevencijos programų plėtrai” (14 veikla). Konferencijos programa. Konferencijos pranešimai. Prevencijos programų įgyvendinimo gairės. A.Šimaitis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas. Prevencijos visuminio požiūrio taikymas pagal paprojektį „Blaivi karta“. J.G.Jakubčionis, Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas, paprojekčio „Blaivi karta“ vadovas. Tėvų (globėjų) pasirengimo prevencijai galimybių tyrimas. Dr. doc. A.G.Davidavičienė, Lietuvos blaivybės fondo savanorė konsultantė. Geroji patirtis iš Dublino. K.Z., Lietuvos blaivybės fondo savanoris vadybininkas.