Jubiliejinė data

Vyskupui M. Valančiui 220 metų

Valančiukai tegyvuoja

Įkurta Valančiukų kuopelė

Blaivybės diena!

Kiekvienais metais birželio 3 diena.

VYSKUPO M. VALANČIAUS BS NARIAMS!

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-čio proga!