2018 sausio 10 d.

BS Vilniaus skyriaus

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio

Vilniaus skyriaus veiklų grafikas 2018 m.

 

Sausio mėnesio renginiai

 

1) Sausio 4 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) Sausio 12-13 d. renginiai, skirti 1991 sausio įvykiams atminti.

3) Sausio 1808 m. Sarotogos mieste įkurta pirmoji visuomeninė organizacija, propaguojanti  blaivybę  – 2010-ties metų paminėjimas.

4) Sausio mėn. 1818 m. Jokūbas Šimkevičius išleido knygą ,,Veikalas apie girtavimą“ lenkų kalba.

5) Sausio 16 d. kunigo Algimanto Keinos mirties metinės (5 metai).

5) Sausio 20 d. 12 val. „Optimaliečio“ rengiama konferencija Vilniaus savivaldybės patalpose.

 

 

Vasario mėnesio renginiai

 

1) Vasario 1 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) Vasario 16 d. Valstybės 100 metų atkūrimo renginiai su Vyskupo M.Valančiaus vėliava.

3) Vasario 21 d. Vyskupo M.Valančiaus gimtadienio paminėjimas. Konferencija Vilniuje.

 

 

Kovo mėnesio renginiai

 

1) Kovo 1 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) Kovo 11 d. renginiai su Valančiaus vėliava.

3) Kovo 22 d. Vydūno 150 metų gimtadienio paminėjimas.

 

 

Balandžio mėnesio renginiai

 

1) Balandžio 3 d. įkurta Katalikų blaivybės draugija  – 110-ųjų metų paminėjimas.

2) Balandžio 5 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

3) 1995 balandžio 18 d. Lietuvos Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymą.

 

 

Gegužės mėnesio renginiai

 

1) Gegužės 3 d., Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) Gegužės 29 Vyskupo Motiejaus Valančiaus mirties paminėjimas  – 143 metinės.

 

 

Birželio mėnesio renginiai

 

1) Birželio 2 d. 1981 įkurtas Statybininkų blaivystės klubas – 37-erių metų paminėjimas.

2) Birželio  3 d. –  1989.06.03 d. svaigalų išpylimo 29-ųjų metinių paminėjimas.

3) Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-metis.

4) Birželio 7 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

5) Birželio 14-15 renginių paminėjimas su Valančiaus vėliava.

 

 

Liepos mėnesio renginiai

 

1) Liepos 6 Valstybės dienos paminėjimas, himno giedojimas su Valančiaus vėliava.

2) Liepos 12 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

3) Liepos 17 d.  Monsinjoro Svarinsko mirties metinių paminėjimas Ukmergės raj. A. Svarinsko įkurtame Partizanų atminties parke.

 

 

Rugpjūčio mėnesio renginiai

 

1) Rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo pakto paminėjimo 31-osios metinės prie A.Mackevičiaus paminklo.

 

 

Rugsėjo mėnesio renginiai

 

1) Rugsėjo 1 d. mokslo bei žinių dienos renginiai.

2) Rugsėjo 6 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

3) Rugsėjo 8 d. Šiluvos atlaidai.

4) Rugsėjo 23 d. sukanka 29 metai, kai įsteigtas Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis.

 

 

Spalio mėnesio renginiai

 

1) Spalio 4 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) Spalio 26 d. įvyko pirmas viešas blaivystės sąjūdžio ansamblio ,,Giedra“ pasirodymas visuomenei.

3) Spalio 28 d. Blaivystės apaštalo kunigo Ignaco Štacho mirties 164 metinių paminėjimas.

 

 

Lapkričio mėnesio renginiai

 

1) Lapkričio 8 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.

2) 12 lapkričio sukanka 30 metų, kai Vilniaus Arkikatedroje įvykusioje konferencijoje nutarta steigti M.Valančiaus blaivystės sąjūdį.

 

 

Gruodžio mėnesio renginiai

 

1) Gruodžio 6 d. Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus susirinkimas.