2019 kovo 18 d.

BS Vilniaus skyriaus

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

 

2019 m. kovo 30 d. (Šeštadienis)

11 val. (po Šv. Mišių) 

Visų Šventųjų parapijos salėje,

Rūdninkų  g. 20/1, Vilniuje (įėjimas ir iš Pylimo gatvės – per arką)

 

 


Programa:


10.00 – 11.00 Val. Šv. Mišios

11.00 – 11.30 Šventiniai sveikinimai

11.30 – 12.30 Idėjų ir pasiūlymų pristatymas

12.30 – 13.00 Pirmininko ir valdybos rinkimai

13.00 – 14.00 Diskusijos