2014 liepos 03 d.

“BŪK BLAIVUS!”

Praėjusiais metais išrinkta naujoji Vilniaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba pradėjo ieškoti naujų prasmingo darbo krypčių. Prisijungus naujiems aktyviems nariams, vieningai buvo sutarta, kad jaunimas yra mūsų visų ateitis, ir dėl jo turime padaryti viską, ką galime. Būtent nuo to, kokį jaunimą išugdysim, kokias vertybes suformuos ir kokį gyvenimo būdą pasirinks dabartiniai moksleiviai, būsimieji jaunuoliai ir studentai, ir priklauso, kokią turėsime Lietuvos ateitį. Kas nenorėtų gyventi draugiškoje ir harmoningoje visuomenėje, kurioje pilietis jaučiasi atsakingas ne tik sau, bet ir kitiems?

Vadovaujantis tokiomis mintimis, buvo nuspręsta imtis pirminės prevencijos veiklos. Iš mokslinių tyrimų ir pastebėjimų yra žinoma, kad kuo vaikai ir jaunuoliai vėliau išbando alkoholį, tabaką bei kitas narkotines medžiagas, tuo rečiau susiformuoja savo ir kitų gyvenimus griaunantis gyvenimo būdas bei priklausomybės liga, kurią lydi individualios nelaimės ir socialinės problemos. 

Vilniaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba pradėjo ieškoti organizacijų ir ekspertų turinčių pirminės prevencijos patirties bei formuoti komandą galinčią imtis konkrečių pirminės prevencijos veiklų. Pirmiausia, susitikta su Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“. Susipažinta su „Sniego gniūžtės“ programa bei pagrindiniais pirminės prevencijos principais. Vėliau susitikta su lektoriais, skaitančiais moksleiviams paskaitas mokyklose. Paminėtina, kad pirminę blaivybės prevenciją gana aktyviai vykdo „Optimaliečio“ klubas – blaivaus gyvenimo būdo propaguotojai lenkiškose ir rusiškose Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklose.

2014 metų kovo mėnesį buvo parengta paraiška Narkotikų, Tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pirminės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų konkursui. Parengtas projektas „Būk blaivus!“, kurio pagrindiniu tikslu tapo blaivaus moksleivių gyvenimo būdo ugdymas. 

Projekto metu rengiamos paskaitos ir specialūs praktiniai užsiėmimai moksleiviams, kuriuose propaguojamas sveikas ir blaivus gyvenimo būdas. Užsiėmimų metu pateikiama informacija apie psichoaktyvių medžiagų žalą, skleidžiamos žinios apie žalingą priklausomybių poveikį, demonstruojama, jog verta rinktis sveiką gyvenimo būdą. Specialių ir interaktyvių praktinių užsiėmimų metu formuojama nuostata, kad sveikas ir atsparus tas žmogus, kuris nori ir stengiasi tokiu būti; specialiais užsiėmimais stiprinami atsparumo gebėjimai bei patys moksleiviai ieško kūrybiškų sprendimų blaiviam laisvalaikiui.  Organizuojami renginiai, ugdantys sąmoningumą ir gebėjimą patiems save tobulinti bei linksmintis be psichoaktyvių medžiagų. 

Projekto „Būk blaivus!“ komanda suprato, kad vienkartinės paskaitos moksleiviams yra tik įžanga ir yra mažai efektyvios, todėl pasirinkta kombinuota paskaitų, specialių užsiėmimų ir organizuotos veiklos koncepcija, leidžianti visapusiškai apimti prevencinę veiklą. Svarbiausias principas – paskaitos ir specialūs užsiėmimai organizuojami ciklais. Pavienės paskaitos metu klausytojus pasiekia tik informacijos fragmentai, tai – tik įvadinių žinių pateikimas. Žinių įtvirtinimui reikalingas paskaitų ciklo ir praktinių užsiėmimų derinys, leidžiantis stiprinti blaivaus gyvenimo gebėjimus. 

Projekto „Būk blaivus!“ metu pirminiame etape paskaitos pradėtos skaityti Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinės mokyklos, Vilniaus Gabijos gimnazijos 7-10 klasių moksleiviams, tartasi ir su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos vadovu. 

Pradedant įtvirtinti blaivaus gyvenimo įgūdžius organizuota vienos dienos išvyka į Vievį, kur aplankytas Lietuvos geologijos muziejus, Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvė, Varliškių       Pilkapynas, grožėtasi Bražuolės upės pakrantėmis.

Surengta stovykla Čiobiškyje. Čia apžiūrėtas vandens malūnas, S. Dariaus ir S. Girėno tiltas, dvaro sodyba, bažnyčia, P. Malinausko skulptūrų muziejus, persikelta unikaliu keltu per Nerį, pamatytas Budelių piliakalnis, Laukagalio akmuo, Rusių rago pilkapynas, Čiobiškio urvas.

Išvykų ir stovyklų metu ugdomi jaunimo socialiniai įgūdžiai, komandinis darbas, formuojamas įprotis laisvalaikį leisti turiningai be alkoholio, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas. Tokių stovyklų ir išvykų pagrindinis principas yra aktyvus laisvalaikis, kai per intensyvią fizinę ir intelektualinę veiklą tiesiog nelieka laiko mintims apie kokių nors psichoaktyvių medžiagų išbandymą. Stovyklų ar išvykų vadovai stengiasi sukurti gerą nuotaiką, teigiamas emocijas susieti su blaiviu gyvenimo būdu.

Labai džiaugiamės, kad Narkotikų, Tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Vilniaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirminės prevencijos projektą „Būk blaivus!“  parėmė aštuoniais tūkstančiais litų. Tokiu būdu buvo sudarytos galimybes pirminės prevencijos veiklą padaryti efektyvesnę.

 

Nuotraukos šaltinis: http://ltcampus.wordpress.com/