2019 rugpjūčio 01 d.

Blaivystės Sąjūdžio valdybos posėdis

2019.07.20 d.  Skuodo savivaldybės Mosėdžio miestelyje įvyko 2018-2022 m. kadencijos Vyskupo M.Valančiaus BS centro valdybos  išvažiuojamasis posėdis.

Mus priėmė bei visą programą suorganizavo ilgametė BS centro valdybos narė Virgina Jonkuvienė.

Taip pat norėtusi paminėti Mosėdžio gimnazijos direktorę Gerb., Audronę Šverienę kuri suteikė galimybę mums patogiai posėdžiauti gimnazijos patalpose.

Prieš posėdį buvo Šv.mišios Mosėdžio Šv.Arkangelo bažnyčioje.  Po Šv.mišių Skuodo rajono korespondentė Laima Sendrauskienė laikraščio “Mūsų  žodis“ BS centro valdybos narių klausinėjo apie organizacijos istoriją, dabartį bei mūsų ateities planus blaivinant Lietuvą.

Po Šv.mišių prie mūsų prisijungė šiuo metu Mosėdyje gyvenanti advokatė, teisininkė, Aukščiausiosios tarybos deputatė Zita Šličytė. Buvo pažintinė ekskursija po Mosėdį.

Po ekskursijos Mosėdžio gimnazijoje sprendėme blaivybės klausimus. Iš Šiaulių atvyko Kazys Alminas, iš Skuodo Paulius Poškys, Virgina BS centro valdybos narė vietinė iš Mosėdžio. Likusieji nariai atvykome iš Vilniaus: Valdemaras Šimėnas, Juras Naudžius, Vytautas Uogelė, Rimantas Matulis, Vaidotas Jakubonis Audronė Šimėnienė. Neatvyko dėl asmeninių aplinkybių Danutė Kazlauskaitė iš Kauno.

Prieš posėdį Virgina, kuri yra ne tik mūsų BS centro valdybos ilgametė narė, bet ir darbuojasi gimnazijos pavaduotoja ugdymui bei yra gimnazijos Valančiukų kuopos vadovė, pravedė trumpą  ekskursiją, bei išsamiai papasakojo apie mokyklą bei mokykloje įsikūrusį mūziejų.

Mūsų susirinkimas praėjo dalykiškai. Visi numatyti klausimai buvo svarstyti nors ir netrūko karštų diskusijų bei pasikeitimo nuomonėmis dėl kai kurių klausimų susijusių su mūsų organizacijos veikla.

Po dalykinės dallies buvo pratęsta pažintinė ekskursija po Skuodo rajono įsimintinas vietas.

Nakvynė su vakariene buvo suorganizuota žirgų entuziasto bei didelio Lietuvos patrioto Augaičio sodyboje. Dėl to mes labai jam, Virginai su Pauliumi esame dėkingi.

Sekančią dieną mūsų jau laukė Vyskupo M.Valančiaus sodybos prižiūrėtoja, kuri pravedė įdomią ekskursiją.

Išsiskirstėme geros nuotaikos bei nutarę spręsti numatytus klausimus. Kitas susirinkimas numatytas Kaune lapkričio mėnesį.

 

Vaidotas Jakubonis