2018 birželio 18 d.

Blaivystės darbai

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) Vilniaus skyriaus  valdybos ir aktyvo posėdžio, vykusio 2018 m.  birželio 7 d.,

protokolas

                     

                      Dalyvavo BS Centro valdybos narys  Vytautas Uogelė,  BS Vilniaus skyriaus valdybos nariai:   Nijolė Butkuvienė,  Arūnas Juknevičius, Rimantas Matulis,  Ramūnas  Bertašius,  Alfredas  Čiučiurka.

                      Posėdžiui  pirmininkavo Vytautas Uogelė, o sekretoriavo  Alfredas Čiučiurka.

 

1.                                     Rimantas Matulis pabrėžė, kad būtina tinkamai pasiruošti kitais metais  paminėti 1989 m. birželio  3 d.  Vilniaus  Kalnų parke įvykusią alkoholinių gėralų išliejimo į kanalizaciją  šventės 30 metų sukaktį, ir informavo apie 29-ųjų alkoholio išliejimo į kanalizaciją šventės metinių, vykusių birželio 1 d. eigą: Katedros aikštėje susirinko 7 BS  nariai ir apie 15 Blaivybės draugijos „Optimalistas“ narių. Eisenoje buvo nešamos Lietuvos valstybinė ir BS  vėliavos Gedimino prospektu iki daktaro V. Kudirkos paminklo,  o pakeliui į kanalizaciją buvo viešai  išpilta  trys buteliai  alkoholinių gėralų.

 

2.                                      Vytautas Uogelė pranešė, kad  gegužės 18 d. buvo nuvykęs į Valančiukų sąskrydį Marijampolėje, kur dalyvavo Marijampolės, Mosėdžio, Naisių ir Šventežerio valančiukai. O  birželio  9 – 10 d.  bus Naisiuose (Šiaulių r.), kur vėl vyks Lietuvos valančiukų sąskrydis.       Į jį numatę   atvažiuoti ir BS Centro valdybos nariai J. Naudžius bei Audra Šimėnienė.

 

3.                                      Vytautas Uogelė  informavo apie  BS Centro valdybos   sprendimą  rudenį   šaukti neeilinį BS kongresą, nes reikia išrinkti naują BS pirmininką, pernykščių metų pabaigoje atsistatydinus kun. Petrui Kanapkai.

                      Nijolė Butkuvienė siūlo kandidatu kunigą Robertą Grigą.

 

4.                                      Arūnas Juknevičius  papasakojo, kaip kartu su Vaidotu Jakuboniu dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotoje konferencijoje dėl narkotikų  

                      Vyravo nuomonė, kad už nedidelį narkotikų kiekį  taikytina ne baudžiamoji, bet administracinė atsakomybė, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, kurios neretai  yra painios ir prieštaraujančios sveikam protui.

                      Ramūnas Bertašius akcentavo, kad tarp įvairių institucijų nėra sąveikos ir stokojama dalykinio bendradarbiavimo, todėl alkoholis pardavinėjamas viešų renginių metu ir neįgyvendinamas 60 tūkstančių piliečių pasirašytas reikalavimas alkoholį pardavinėti tik specialiose parduotuvėse.

                      Alfredas Čiučiurka pažymėjo, kad alkoholis yra klastingiausias narkotikas, todėl laikytinas narkotikų karaliumi, kurį, kaip šachmatuose, pavykus nugalėti, kitus narkotikus ištiks  neišvengiamas galas.

 

5.                                     Vytautas Uogelė pasiūlė vasaros laikotarpiu aktyviau dalyvauti viešuose renginuose su BS vėliava,  į blaivybę orientuotais plakatais, rinkti pasižadėjimus negerti, siūlyti stoti į BS.

                      Informavo apie Vaidoto Jakubonio ir J. Naudžiaus rašto, adresuoto  naujai LRT vadovybei dėl būtinybės transliuoti blaivybės  laidas, rengimą.

                      Sakė, kad birželio 14 d. BS ansamblis „Giedra“ Ukmergės rajono Liaušių kaime  dalyvaus Gedulo ir Vilties dienai skirtame renginyje ir kad  todėl kreipėsi į Seimo narę Rimą Baškienę dėl galimybės gauti iš Seimo autobusą nuvykti į renginį.

 

6.                                     Arūnas Juknevičius papasakojo apie gegužės 31 d. vykusį renginį  „Diena be tabako“. Atvyko Blaivybės draugijos „Optimalistas“ nariai, kurie V. Kudirkos aikštėje siūlė rūkantiems cigaretes kišti į butelį su vandeniu mainais į dovanojamą obuolį.

 

                      Posėdis baigtas malda.

                                              

 

                                                                                      Posėdžio pirmininkas                                                          Vytautas Uogelė

                                                          

 

                                                                                                                Sekretorius                                                          Alfredas Čiučiurka