2014 gruodžio 05 d.

Įkurtas Lietuvos valančiukų ir jaunavalančių sąjūdis

Įkurtas Lietuvos valančiukų ir jaunavalančių sąjūdis

2014 metų lapkričio 29 dieną, šeštadienį, Kauno miesto savivaldybės administracijos salėje renginio „Blaivi tauta – laisva tauta“ metu įkurta nauja vaikų ir  jaunimo organizacija. Tai jau kelis metus trukusių diskusijų dėl valančiukų ateities rezultatas. Marijampolėje, Mosėdyje, Plateliuose buvo diskutuojama, kokia kryptimi turi pasukti valančiukų organizacija, kaip joje aktyviau galėtų dalyvauti patys valančiukai, kaip vadintis, kokią atributiką nešioti. Buvo labai platus klausimų ratas, į kurio klausimus atsakymo ieškojo Vyskupo M. Valančiaus blaivytės sąjūdžio nariai, valančiukų vadovės ir patys valančiukai.

Šeštadienio renginys buvo dviejų dalių: rašinių ir piešinių konkurso „Blaivi tauta – laisva tauta“ dalyvių  konferencija ir Valančiukų sąjūdžio sąskrydis. Pirmąją dalį - konferenciją pradėjo Algirdas Jankauskas, pristatydamas Lietuvos moksleivių ir suaugusiųjų rašinių ir piešinių konkursą. Kazlų Rūdos literatų klubo vadovė Vitalija Filipova, Rašinių vertinimo komisijos pirmininkė, aptarė pateiktus konkursui rašinius. Piešinių vertinimo komisijai vadovavo menininkas Vytas Aputis. Renginio metu paskelbti šio konkurso  nugalėtojai, kurie čia pat buvo ir apdovanoti.

Steigti naujosios jaunimo organizacijos atvyko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio, Vyskupo        M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus, Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo M. Valančiaus sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus, Marijampolės Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio,  Skuodo rajono Mosėdžio valančiukų kuopos, Vilkaviškio vyskupijos Valančiukų sąjūdžio atstovai. Dalyvavo ir kitų organizacijų nariai bei svečiai.

Pirmiausia vienbalsiai išrinktas Sąskrydžio sekretoriatas ir rinkimų komisija, nutarta kurti Lietuvos vaikų ir jaunimo organizaciją. Prasidėjo diskusijos dėl visos organizacijos pavadinimo, kurios metu pasisakė ir delegatė iš valančiukų tarpo. Atvykusių organizacijos steigėjų atstovai turėjo pasirinkti geriausią iš trijų siūlomų pavadinimų. Ryškia balsų dauguma buvo išrinktas trečiasis pasiūlytas variantas - „Lietuvos valančiukų ir jaunavalančių sąjūdis“.

Vėliau susirinkusiai auditorijai pristatyti naujosios organizacijos įstatai, diskutuotos atskiros jų dalys, užvirė organizacijos pirmininko rinkimai.

Kandidatuojantys Algirdas Jankauskas ir Arūnas Adomynas trumpai pasisakė apie tai, kaip jie mato organizacijos ateitį. Pasisakius siūlomiems ir kandidantuojantiems į Lietuvos valančiukų ir jaunavalančių sąjūdžio Pirmininkus ir vienam iš valančiukų uždavus klausimą, įvyko aštri diskusija dėl organizacijos veiklos pobūdžio. Galiausiai steigėjams teko nelengvas pasirinkimas slaptu balsavimu išrinkti organizacijos Pirmininką. Juo tapo Arūnas Adomynas, nevengęs rinkiminės kritikos A. Jankausko atžvilgiu.

Iš steigėjų ir valančiukų atstovų sudaryta Taryba dar turės patvirtinti visus Įstatus, atsižvelgdama į diskusijų metu pasiūlytus pakeitimus ir kitas pastabas.

Sveikiname renginio Kaune organizatorius, svečius ir dalyvius, įkūrus naują jaunimo organizaciją! Nepaprastai esame dėkingi BS Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkui, respublikinės BS Valdybos nariui Algirdui Jankauskui, labiausiai  pasidarbavusiam, kad ši konferencija ir Valančiukų sąskrydis  įvyktų. 

 

Juras Naudžius