2015 vasario 27 d.

KREIPIMASIS Į KANDIDATUS Į SAVIVALDYBIŲ TARYBAS IR MERUS

Mieli kandidatai į savivaldybių tarybas ir merus,

Į Jus kreipiasi Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyrius. Esame labai susirūpinę Lietuvoje, ir ypač Vilniuje, susiklosčiusia alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimo padėtimi.   

Vis spartesnis psichoaktyvių medžiagų plitimas mūsų visuomenėje, ypač vaikų ir jaunimo tarpe, - viena aktualiausių šių dienų tiek Europos, tiek Lietuvos problemų. Plinta alkoholizmas, gilėja narkomanija, nuo kurių tiesioginio ir netiesioginio poveikio ypač kenčia vaikai ir jaunimas. Lietuvoje atsiranda vis daugiau alkoholikų bei narkomanų ir jų vaikų, šie žmonės kelia grėsmę kitų saugumui, perduodami jiems gyvenimo su narkotikais įpročius, skatindami ligų plitimą, nusikalstamumą.

Europos Sąjungoje vienam suaugusiam asmeniui per metus tenka vidutiniškai 12,5 litro gryno alkoholio. Tai yra 2,5 karto daugiau, nei likusio pasaulio vidurkis. Apytiksliai 58 milijonai suaugusių europiečių alkoholį vartoja rizikingai, o 23 milijonai yra priklausomi nuo šios psichoaktyvios medžiagos. Be to, Europoje alkoholis yra pagrindinė nelaimingų atsitikimų, traumų ir smurto priežastis.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013 m. vienam Lietuvos gyventojui teko vidutiniškai 12,9 litro absoliutaus (100 %) alkoholio, o vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui – 15,2 litro . Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 metais dėl alkoholio varto­ji­mo mirė 905 žmonės. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (47,8 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (28,8 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (14,7 proc.). Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2013 m. nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 43 neblaivūs asmenys, iš kurių 13 žuvo; dar 3 neblaivūs asmenys nukentėjo kelyje iš darbo (į darbą). Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2013 m. 11,6 tūkst., arba ketvirtadalį (25,1 proc.), ištirtų nusikalstamų veikų padarė neblaivūs asmenys.

Pasaulio sveikatos organizacija išskyrė tris pagrindines efektyvias alkoholio kontrolės priemones:

  • alkoholinių gėrimų kainos didinimas,
  • fizinis alkoholinių gėrimų prieinamumo apribojimas,
  • alkoholinių gėrimų reklamos draudimas.

Mes norime geriau informuoti mūsų Sąjūdžio narius, partnerius bei visuomenę apie kandidatų pažiūras blaivios bei sveikos gyvensenos klausimais. Todėl prašome Jūsų skirti šiek tiek laiko šiam klausimynui. Jūsų atsakymai (arba neatsakymas) padės pasirinkti už ką savivaldybių tarybų rinkimuose turėtume atiduoti savo balsus.

 

KANDIDATŲ ATSAKYMAI

 

Kreipėmės į kandidatus į Vilniaus savivaldybės tarybą bei mero postą. Džiaugiamės,  jog sulaukėme atsakymų.  Daugelis kandidatų į Vilniaus savivaldybės tarybą teigiamai vertina blaivias iniciatyvas, kai kurie pasižada viešai nevartoti alkoholio, kiti jau yra blaivininkai ir abstinentai.

Anketą kandidatams sudarė alkoholio ir tabako prieinamumo, prevencijos ir vertybinių nuostatų klausimai.

Pirmiausia, kandidatų klausėme dėl alkoholio prieinamumo:

Ar Jūs siekiate mažinti alkoholio licencijų skaičių savivaldybėje?

Ar Jūs siekiate uždaryti problemines alkoholiu prekiaujančias įstaigas, šalia kurių nukenčia žmonės nuo neblaivių piliečių?

Ar Jūs siekiate atskirti maisto ir alkoholio prekybos vietas?

Ar Jūs siekiate neleisti alkoholinių gėrimų reklamos?

Ar Jūs siekiate uždrausti pardavinėti alkoholį viešuose renginiuose, kuriuose dalyvauja nepilnamečiai?

Ar Jūs siekiate didinti alkoholio prekybos taškų atstumą nuo mokyklų?

Manome, kad alkoholio prieinamumas turi tiesioginį ryšį su šalyje suvartojamo alkoholio kiekiu, kas vienareikšmiškai sukelia nepriimtinas, liūdnas, dažnai ir tragiškas pasekmes didžiajai daliai piliečių. Teigiami atsakymai į šiuos klausimus reiškia neabejotiną ir tvirtą nusistatymą mažinti alkoholio prieinamumą. Didžioji dauguma atsakiusiųjų teigiamai atsakė į visus šios dalies klausimus, keli kandidatai išreiškė tvirtą alkoholio prieinamumo mažinimo nuostatą, pateikė savo idėjų, pasvarstymų šia tema.

Pavyzdžiui, Taurijus Tamošaitis palaikytų blaivias iniciatyvas ir yra griežtai nusistatęs alkoholio atžvilgiu. Būtinai sieks licencijų skaičiaus mažinimo. Mano, jog šiuo metu vykstantis laisvas alkoholinių gėrimų įsigijimas ir reklama neigiamai veikia piliečius ir jaunąją kartą. Mano, kad turėtų būti specializuotos alkoholinių gėrimų parduotuvės, neprieinamos ir nematomos jaunimui. Turi vykti aktyvi antialkoholinė socialinė reklama, švietimas  darželių ir mokyklų lygmeniu. Liutauras Stoškus iš esmės pritartų licencijų skaičiaus mažinimui, jei surastume būdą kaip tai padaryti nustatant objektyvius kriterijus kaip turėtų būti skiriamos licencijos. Eglė Kiuraitė siektų riboti alkoholio pardavimo laiką ir atsisakytų alkoholio skyrių parduotuvėse. Vertėtų turėti tik specializuotas, ribotą laiką dirbančias alkoholio parduotuves. Reikėtų riboti sidrų ir įvairiausių kokteilių, bei uždrausti vaikiškų šampanų gamybą.

Antra klausimų grupė susijusi su prevencine veikla, kuri labai svarbi, norint, kad nedaugėtų alkoholio vartotojų ir jaunimui formuotųsi sveikos gyvensenos nuostatos, kai gyvenime nėra vietos alkoholiui ar tabakui:

Ar Jūs siekiate plėsti pirminės prevencijos veiklas mokyklose bei jas finansuoti?

Ar Jūs siekiate skatinti jaunimo užimtumą, didinti neformaliojo švietimo būrelių mokyklose bei jaunimo centruose finansavimą?

Ar planuojate remti NVO ir bendruomenių iniciatyvas, skatinančias blaivų jaunimo laisvalaikį?

Ar įsipareigojate dalyvauti sveiką, blaivią gyvenseną skatinančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja NVO ir bendruomenės?

Ši klausimų grupė kandidatams į savivaldybės tarybą buvo aiškiausia ir kėlė mažiausiai klausimų. Visi atsakiusieji kandidatai iš esmės palaikytų prevencines veiklas. Tai tikrai labai svarbu. Nors bendrojo lavinimo švietimo programose ir yra numatyta keletas valandų alkoholio prevencijai, tačiau kaip jos yra panaudojamos ir ar tikslingai organizuojamos – turėtų būti ir savivaldybės rūpestis. Visgi akivaizdu, jog tų formaliai numatytų valandų yra per mažai, būtina plėsti prevencijos veiklas.

Trečia klausimų grupė daugiausia susijusi su vertybiniu kandidatų nusistatymu:

Ar Jūs bendradarbiausite su policija, išsiaiškinant ir naikinant nelegalių narkotikų platinimo židinius savivaldybėje?

Ar įsipareigojate viešai nerūkyti?

Ar įsipareigojate viešai nevartoti alkoholio?

Suprantama, kad kandidatai skirtingai nusistatę alkoholio, kaip vartojamo produkto, atžvilgiu. Vieni kandidatai kaip  Lilija Nefienė mano, kad blaivybė yra didžiausia vertybė ir renkasi blaivininko kelią, kiti alkoholio iš vis nevartoja: Arminas Mockevičius, Birutė Aleksandravičienė, Rūta Baškytė, Liudas Bradauskas, Eglė Kiuraitė. Kiti įsipareigoja viešai nevartoti alkoholio ir tabako gaminių.

 

„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos“ kandidatai, pasižadėję viešai nevartoti alkoholio ir palaikysiantys blaivias  iniciatyvas

 

Arminas Mockevičius „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga“  Nr. 4

 

LSDP kanidatai atsiuntusieji atsakymus, pasižadėję viešai nevartoti alkoholio ir palaikysiantys blaivias  iniciatyvas

Dalia Bacevičienė LSDP  Nr.19

Birutė Aleksandravičienė LSDP Nr. 18

Taurijus Tamošaitis LSDP Nr. 59

Egidijus Gaidamavičius LSDP Nr. 8

Lina Kujalytė LSDP Nr. 15

Lija Nefienė LSDP Nr.  39 sąmoninga blaivininkė

Vytautas Milėnas LSDP Nr.  6

Živilė Grinbergienė LSDP Nr.  24

Margarita Jankauskaitė LSDP Nr.  29

Juozas Olekas LSDP Nr.  11

Eglė Kiuraitė LSDP Nr.  45

Palaikysiantys blaivias iniciatyvas

Artūras Rudomanskis LSDP Nr. 20

Emilis Misiulis LSDP Nr. 31

Sigita Burbienė LSDP Nr. 9

Artūras Krupauskas LSDP Nr.  53

Rima Pielikytė LSDP Nr.  10

 

Partijos „Lietuvos sąrašas“  kandidatai, pasižadėję viešai nevartoti alkoholio ir palaikysiantys blaivias iniciatyvas

Rūta Baškytė „Lietuvos sąrašas“  Nr. 16

Aurelija Babenskienė „Lietuvos sąrašas“  Nr. 35

Vilija Dailidienė „Lietuvos sąrašas“  Nr. 14

Vytautas Pelakauskas „Lietuvos sąrašas“   Nr. 29

Liudas Bradauskas „Lietuvos sąrašas“  Nr. 9

Liutauras Stoškus „Lietuvos sąrašas“  Nr. 3 (nevartotų jei būtų išrinktas)

 

„Tautininkų sąjungos“  kandidatai, pasižadėję viešai nevartoti alkoholio ir palaikysiantys blaivias iniciatyvas

 

Janina Gadliauskienė „Tautininkų sąjunga“  Nr. 3

Arūnas Eigirdas „Tautininkų sąjunga“  Nr. 10

Linas Zasimavičius „Tautininkų sąjunga“  Nr. 20

Vladas Turčinavičius „Tautininkų sąjunga“  Nr. 13

Rimantas Matulis „Tautininkų sąjunga“  Nr. 16

            Palaikysiantys blaivias iniciatyvas

Julius Panka „Tautininkų sąjunga“  Nr. 1

 

Apgailestaujame, kad ne iš visų partijų sulaukėme atsakymų. Kreipimasis buvo išsiųstas visoms rinkimuose dalyvaujančioms partijoms jų oficialiai nurodytais kontaktais su prašymu anketas persiųsti kandidatuojantiems, nes jų kontaktiniai adresai oficialiai nėra pateikiami.