2015 vasario 27 d.

KREIPIMASIS Į KANDIDATUS Į SAVIVALDYBIŲ TARYBAS IR MERUS

Mieli kandidatai į savivaldybių tarybas ir merus,

Į Jus kreipiasi Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyrius. Esame labai susirūpinę Lietuvoje, ir ypač Vilniuje, susiklosčiusia alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimo padėtimi.   

Vis spartesnis psichoaktyvių medžiagų plitimas mūsų visuomenėje, ypač vaikų ir jaunimo tarpe, - viena aktualiausių šių dienų tiek Europos, tiek Lietuvos problemų. Plinta alkoholizmas, gilėja narkomanija, nuo kurių tiesioginio ir netiesioginio poveikio ypač kenčia vaikai ir jaunimas. Lietuvoje atsiranda vis daugiau alkoholikų bei narkomanų ir jų vaikų, šie žmonės kelia grėsmę kitų saugumui, perduodami jiems gyvenimo su narkotikais įpročius, skatindami ligų plitimą, nusikalstamumą.

Europos Sąjungoje vienam suaugusiam asmeniui per metus tenka vidutiniškai 12,5 litro gryno alkoholio. Tai yra 2,5 karto daugiau, nei likusio pasaulio vidurkis. Apytiksliai 58 milijonai suaugusių europiečių alkoholį vartoja rizikingai, o 23 milijonai yra priklausomi nuo šios psichoaktyvios medžiagos. Be to, Europoje alkoholis yra pagrindinė nelaimingų atsitikimų, traumų ir smurto priežastis.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013 m. vienam Lietuvos gyventojui teko vidutiniškai 12,9 litro absoliutaus (100 %) alkoholio, o vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui – 15,2 litro . Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 metais dėl alkoholio varto­ji­mo mirė 905 žmonės. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (47,8 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (28,8 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (14,7 proc.). Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2013 m. nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 43 neblaivūs asmenys, iš kurių 13 žuvo; dar 3 neblaivūs asmenys nukentėjo kelyje iš darbo (į darbą). Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2013 m. 11,6 tūkst., arba ketvirtadalį (25,1 proc.), ištirtų nusikalstamų veikų padarė neblaivūs asmenys.

Pasaulio sveikatos organizacija išskyrė tris pagrindines efektyvias alkoholio kontrolės priemones:

  • alkoholinių gėrimų kainos didinimas,
  • fizinis alkoholinių gėrimų prieinamumo apribojimas,
  • alkoholinių gėrimų reklamos draudimas.

Mes norime geriau informuoti mūsų Sąjūdžio narius, partnerius bei visuomenę apie kandidatų pažiūras blaivios bei sveikos gyvensenos klausimais. Todėl prašome Jūsų skirti šiek tiek laiko šiam klausimynui. Jūsų atsakymai (arba neatsakymas) padės pasirinkti už ką savivaldybių tarybų rinkimuose turėtume atiduoti savo balsus.

 

KANDIDATŲ ATSAKYMAI

 

Kreipėmės į kandidatus į Vilniaus savivaldybės tarybą bei mero postą. Džiaugiamės,  jog sulaukėme atsakymų.  Daugelis kandidatų į Vilniaus savivaldybės tarybą teigiamai vertina blaivias iniciatyvas, kai kurie pasižada viešai nevartoti alkoholio, kiti jau yra blaivininkai ir abstinentai.

Anketą kandidatams sudarė alkoholio ir tabako prieinamumo, prevencijos ir vertybinių nuostatų klausimai.

Pirmiausia, kandidatų klausėme dėl alkoholio prieinamumo:

Ar Jūs siekiate mažinti alkoholio licencijų skaičių savivaldybėje?

Ar Jūs siekiate uždaryti problemines alkoholiu prekiaujančias įstaigas, šalia kurių nukenčia žmonės nuo neblaivių piliečių?

Ar Jūs siekiate atskirti maisto ir alkoholio prekybos vietas?

Ar Jūs siekiate neleisti alkoholinių gėrimų reklamos?

Ar Jūs siekiate uždrausti pardavinėti alkoholį viešuose renginiuose, kuriuose dalyvauja nepilnamečiai?

Ar Jūs siekiate didin