2017 gegužės 22 d.

Konferencija

2017 gegužės 20 d., Kauno miesto savivaldybėje įvyko Konferencija ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjų aktualumas XXI amžiaus Lietuvoje“, kurią organizavo Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kauno skyrius.

Renginys prasidėjo 9 val. ryto Šv. Mišiomis  Kauno Arkikatedroje bazilikoje, po kurių pajudėjome link vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo.

Konferenciją pradėjo BS veteranas Vytautas Uogelė sakydamas eilėraštį ‚,O Vyskupe Valančiau“. Eilėraščio žodžių autorė Bronė Staskonytė.  

Įžanginę kalbą pasakė Kauno skyriaus pirmininkas Povilas Dievaitis, po kurios muzikavo kapela ŠALTINIS, vadovaujama Rimanto Vaičikonio.

Pirmas konferencijoje pranešimą skaitė garsus sovietmečio kovotojas už žmogaus teises kunigas Robertas Grigas.  Pranešimo tema „Vyskupo M. Valančiaus kova už blaivią Lietuvą ir šiandiena“.

Toliau pranešimą skaitė medikė Gitana Ramanavičienė. Pranešimo tema  „Alkoholinis vaisiaus sindromas, kas tai“ atskleidė alkoholio poveikį žmogaus organizmui.  Kita pranešėja Virgina Jonkuvienė, ilgametė Vyskupo Motiejaus Valančiaus BS narė, Centro valdybos narė iš Mosėdžio. Mosėdžio vidurinėje mokykloje ji yra subūrusi Valančiukų grupę. Rudenį jau bus 20 metų jos nuostabiai veiklai ugdant jaunąją kartą. Pranešimo tema „Mums reikia atsigręžti į M. Valančių ir eiti jo pramintu taku“. Pabaigoje pranešimo paminėjo, kad šių metų rudenį Mosėdyje bus organizuojamas Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio Valančiukų grupės veiklos 20-tis. Nors pačiame Mosėdyje prie bažnyčios veikė jau 1985 metų blaivininkų grupelė vadovaujama Viršilo. V. Jonkuvienė visus klausiusius jos pranešimo, pakvietė rudenį atvykti į Mosėdį.

Konferenciją užbaigė savo pranešimu Kauno BS pirmininkas Povilas Dievaitis. Pranešimo tema „Tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs (Jok 2, 14- 17)“. Pranešimas buvo skirtas pristatyti sielovadinę „HELP CENTER“  veiklą Vokietijoje. Minėtos organizacijos įkūrėjas yra Richardas Štraubė.  Tokiame centre sveiksta 15-25 metų jaunuoliai turintys įvairių priklausomybių. Nutarėme  ateityje ir toliau bendradarbiauti, keistis idėjomis bei palaikyti vieni kitus.

Savo pastebėjimus iš konferencijos užrašė Vaidotas Jakubonis(BS Vilniaus sk., narys).