2018 lapkričio 27 d.

Kongresas

Kongresas Vilniuje 2018-11-24 įvyko

Išrinktas vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas

Vaidotas Jakubonis 

Valdybos pirmininkas Juras Naudžius, patvirtinti valdybos nariai:

Virgina Jonkuvienė

Valdemaras Šimėnas

Vytautas Uogelė

Paulius Poškys

Rimantas Matulis

Kazimieras Alminas

Danutė Kazlauskaitė

 

Įspūdžiais ir nuotraukomis galite dalintis vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio facebook grupėje

https://www.facebook.com/groups/168735113154048/

 

Kvietimo į kongresą laiškas:

Sveiki, blaivystės sąjūdžio bendraminčiai,

 

Kviečiame į Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio XI Kongresą, kuris vyks 2018-11-24 Vilniuje.

 

Programa:

 

10:00 – Šv. Mišios – Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, Rūdninkų g. 20;

 

11:00 – Kongresas – Vilniaus Visų Šventųjų parapijos namų salėje (Pylimo g. 50, eiti pro arką). 

 

Kongreso drbotvarkė:

 

     
  1. Blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininko V. Šimėno ataskaita.
  2.  
  3. Blaivystės sąjūdžio valdymo organų rinkimai.
  4.  
  5. Blaivystės sąjūdžio Įstatų naujos redakcijos svarstymas.
  6.  
  7. Einamieji klausimai.
  8.  

 

 

 

Prašome skyrius iki 2018 m. spalio mėn. 20 d. atsiųsti Kongerso delegatų sąrašus pagal pridedamą formą.

 

Taip pat prašome pagalvoti, kas galėtų atstovauti Blaivystės sąjūdį ir pateikti Blaivystės sąjūdžio pirmininko kandidatūras su rekomendacijomis. Siūlomi kandidatai nebūtinai turi būti iš jūsų  skyriaus.

 

 

 

Blaivystės sąjūdžio įstatų projektas bus atsiųstas iki 2018 m. spalio mėn. 24 d.

 

 

 

BS valdybos pirmininkas

 

Valdemaras Šimėnas