2017 vasario 15 d.

Kreipimasis

Kauno miesto Merui

Visvaldui Matijošaičiui

 

Nuorašai:

Lietuvos Respublikos Seimui

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

Lietuvos savivaldybių asociacijai

 

Dėl Isero Berto Volfo ir Ferdinando Engelmano vardo

suteikimo ir veiklos įamžinimo Kauno mieste

Vilnius, 2017.02.13 Nr.1  

 

2017 m. vasario 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė abejotiną sprendimą: Kauno miesto Turbinų gatvę pervadino aludarių Isero Berto Volfo bei Ferdinando Engelmano vardu (žr. http://www.lrs.lt/pls/proj/ dokpaieska.showdoc_l?p_id=1206545&p_org=425&p_fix=y). Šioje gatvėje, esančioje pačiame Kauno centre, Naujamiestyje, yra ir alaus darykla ,,Volfas Engelman‘‘.

Manome, kad viešojoje erdvėje tai reiškia alaus gamintojų prekinio ženklo reklamą. Kauno miesto taryba, priimdama tokį sprendimą, sukūrė precedentą nemokamai alaus reklamai, naudojantis vieša infrastruktūra. Kaip žinia, mūsų šalies alkoholio vartojimo rodikliai – vieni blogiausių Europoje; Lietuvoje įvyksta daugybė nelaimių, kurių kaltininkai – neblaivūs asmenys. 

2016-03-14 grupė žinomų visuomenei asmenų sukūrė iniciatyvinę grupę ,,Už Blaivią‘‘, kurios vienas iš siekių – keisti kai kuriuos alkoholio kontrolės įstatymus, tarp jų – įstatymiškai įteisinti alkoholio reklamos draudimą. Vyriausiajai rinkimų komisijai buvo pateikta ir patvirtina 61 tūkstantis neabejingų Lietuvos respublikos piliečių parašų.

Džiaugiamės, kad Seimo pavasario sesijoje numatoma keisti įstatyminę bazę ir visiškai panaikinti alkoholio reklamą. Tačiau šis Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas yra priešingas veiksmas. Tikėtina, kad aludariai jau ieško spragų, kaip apeiti reklamos draudimą, užslėptą reklamą perkeldami į gatvės pavadinimą. Čia ir numatome tas neigiamas pasekmes, apie kurias nutylima Kauno m. savivaldybės tarybos aiškinamo rašto 2016.12.09 Nr. 70-4-534 8-ame punkte. Kyla klausimas, kodėl Kauno m. savivaldybės taryba verslininkams pataikauja?

Marius Garbačiauskas – ,,Volfas Engelman‘‘ generalinis direktorius – Iserą Bertą Volfą bei Ferdinandą Engelmaną pristato ne tik kaip aludarius, bet ir kaip žinomus visuomenės veikėjus, nemažai nuveikusius Kauno labui. Mes nežadame kvestionuoti jų nuopelnų, bet reikia atsižvelgti ir į tai, kad jų vardai plačioje visuomenėje siejami su alaus virimu bei pardavimu. Manome, kad šių aludarių bei visuomenininkų pagerbimui užtektų atminimo lentų prie alaus gamyklos ,,Volfas Engelman‘‘ paradinių durų.

Be to, nežinoma, ar buvo padaryta gyventojų, gyvenančių Turbinų gatvėje, apklausa, ar buvo atsižvelgta į jų nuomonę. Neteko girdėti, kad Kauno miesto savivaldybė būtų organizavusi tokią apklausą.

Siekiame, kad būtų užkirstas kelias Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimui suteikti gatvei aludarių vardo pavadinimą, taip pat, kad panašių atvejų nepasitaikytų ateityje, nes tik orientuodamiesi į visuomenės sveikatą, blaivų gvenimo būdą, išsaugosime savo vaikus, savo ateitį.

 

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio vardu

 

                                              pirmininkas kun. dr. Petras Algirdas Kanapka