2014 spalio 23 d.

Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25 metų jubiliejaus minėjimas

Spalio 19 dieną  Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25 metų prasmingo gyvavimo šventė prasidėjo 12 val. Šv. Mišiomis arkangelo Mykolo Bazilikoje. Bažnyčioje prisiekė naujieji Marijampolės valančiukai. Jų ateityje dar laukia linksmosios krikštynos, po kurių valančiukai pasijaučia tikraisiais valančiukų organizacijos nariais prisiekusiais blaivybei ir skelbiančiais blaivybės idealus.

Šventinis minėjimas tęsėsi Marijampolės savivaldybės salėje kur sveikinimo žodžius tarė garbingi svečiai, valdžios atstovai. Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25-mečio veiklos apžvalgą ir turiningą skyriaus veiklą pristatė pirmininkė R. Jadeikaitė.

Blaivystės Sąjūdžio pirmininkas dr. A. Veryga pasveikino Marijampolės blaivystės sąjūdį kaip patį aktyviausią Lietuvoje ir atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į mitus susijusius su alkoholio platinumu.

Pastebėjo, jog alkoholio lobistai seime pristato alkoholio gamintojus kaip didžiausius mokesčių mokėtojus. Tačiau, taip nėra. Alkoholio gamintojai sumoka tik pelno, dar žemės mokestį, o akcizą iš principo sumoka vartotojas.

 Alkoholio žalos vertinimo studija aprodė, kad vien tiesiogiai apskaičiuojama alkoholio žala siekia apie 740 milijonų litų per metus, o netiesioginė žala paprastai yra net kelis kartus didesnė. Savižudybių, ligų, pravaikštų, kritęs darbo našumas, prasta kokybė, sugadinta technika, traumos, gaisrai, vagystės, venerinės ligos ir t.t. Tokiu būdu slopinamas, gniuždomas valstybės ekonomikos bei gerovės augimas.

Kitas dalykas kuo alkoholio lobistai gąsdina seimo narius yra tai, kad Lietuvoje labai daug suvartojama nelegalių alkoholinių gėrimų. Tačiau, tai yra netiesa. Namudinių ir nelegalaus alkoholio Lietuvoje suvartojama ne daugiau šešių procentų viso suvartojamo alkoholio. Lietuvoje ir taip jau per lengvai prieinamas alkoholis, o pardavimo vietų yra per daug.