2019 kovo 25 d.

Memorandumas

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio

MEMORANDUMAS

Mes, atsinaujinančio Vysk. Motiejaus Valančiaus* blaivystės sąjūdžio valdybos nariai, vertiname ir puoselėjame piliečių blaivumą, kaip Lietuvos laisvos nepriklausomos valstybės šviesuomenės atsikūrimo po jos sunaikinimo karų ir pokario kovose, tremtyse bei priverstinėse emigracijose sąlygą, kaip valstybės, tautos ir jos vertybių išlikimo garantą.

Blaivumą suvokiame kaip žmogaus sąmoningą pasirinkimą būti blaiviu piliečiu, dalyvauti valstybės valdyme per demokratinius rinkimus, būti mylinčiu ir mylimu šeimos nariu be priklausomybės jokiems svaigalams, būti atspariu politinių demagogijų bei psichodelinių pinklių įtaigoms, minios sindromo griaunamajai destrukcijai, būti demokratijos gynėju, buriantis į bendras pasvertų žodžių ir darbų bendrijas ar sąjūdžius.

Mes remiame visas Lietuvos partijas, kurios siekia tų pačių tikslų.

Mes džiaugiamės kiekviena Lietuvos mokyklų veikla, kuria kuriamas brandus, šviesus ir kultūrą puoselėjantis pilietis, kuriam blaivumas yra įprasta ir tvirta gyvenimo norma. 

Mes sveikiname kiekvieną mokyklą, kurios interjere (laiptų pakopose, klasėse, holuose ir kitur) nuolat matomi blaivumą ir kitas vertybes skatinantys žodžiai. Jie tiesia tvirtą visų mūsų, visos tautos ateities kelią be svaigalų ir smurto.

Mes kviečiame pranešti mums, kaip blaivumo puoselėjimo Lietuvoje  centrui, apie visus pastebėtus pozityvius blaivumo bei kitus šviesuomenės** ugdymo reiškinius Lietuvoje – mokyklose, universitetuose, valstybinėse ir kitose įstaigose, privačiose įmonėse. Norime visa tai registruoti Lietuvos istorijai kaip ypatingai svarbią tautos ir valstybės išlikimui veiklą, ją skatinti, pristatyti apdovanojimams.

 

Tepadeda mums Dievas!

Lietuvos Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba

Priimta bendru susitarimu išvažiuojamajame posėdyje Šiauliuose 2019 m. kovo 23 d.

 

*Vysk. M. Valančius savo blaivybės sklaidos veiksmingumu išsaugojo lietuvių tautą ateičiai nuo carinės Rusijos organizuoto nugirdymo.

**Šviesuomenė – išsilavinusių, kultūrą puoselėjančių, atsakingų už savo tautą ir valstybę žmonių (šviesuolių) junginys,  išlaikantis amžinąsias tautos bei žmonijos  vertybes.