2014 rugpjūčio 19 d.

NETEKTYS VIENA PO KITOS

Šiemet Blaivystės sąjūdį ištinka netektys viena po kitos. Š. m. gegužės 29 d. po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 86-sius metus, mirė buvęs Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininkas, Lietuvos blaivybės fondo tarybos narys prof. Leonas Laimutis Mačiūnas, žymus mokslo ir visuomenės veikėjas, habilituotas gamtos mokslų daktaras. Liepos 21 d. suvažiavę iš visos Lietuvos žmonės dalyvavo prieš keturias dienas mirusio iškilaus Lietuvos dvasininko, mūsų įkvėpėjo ir blaivybės baruose, mons. Alfonso Svarinsko labai iškilmingose laidotuvėse.

Ir štai vėl netikėta žinia: liepos 28 d. mirė eilę kadencijų buvęs Blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininkas pedagogas Jonas Kvederaitis.

Jonas gimė 1950 m. kovo 31 d. Marijampolės rajone, Kazlų Rūdos miestelyje mokytojų šeimoje.

1968 m. baigė Marijampolės (tuomet – Kapsuko) J. Jablonskio vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Baigė jį 1975 m., įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

Dirbo įvairiose mokyklose ir užmokyklinėse įstaigose: Šakių rajono Žemosios Panemunės aštuonmetėje mokykloje, Vilniaus geležinkelio transporto technikume, Respublikiniuose moksleivių rūmuose. 1990 – 2006 m. laikotarpyje dirbo Vilniaus 22-osios, vėliau pavadintos Mikalojaus Daukšos, vidurinės mokyklos direktoriumi. Susirūpinęs savo sveikata, iš direktoriaus pareigų pasitraukė ir iki mirties toliau dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus “Gijos” jaunimo mokykloje.

1990 – 1995 m. buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos deputatas, Švietimo nuolatinės komisijos pirmininkas.

Be minėtų ilgalaikių Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininko pareigų, Jonas Kvederaitis kurį laiką buvo ir Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos viceprezidentas.

Jonas Kvederaitis parašė ir buvo išleistos keturios jo beletristinės knygos, turinčios autobiografinio pagrindo: “Daugiau gerti nebegaliu”, “Baimė”, “Klastotė” ir “Saulėlydžio žmonės” iš autoriaus sumanytos knygų serijos “Septynios didžiosios Jono Puskunigio nuodėmės”. Manau, kad tiems, kas savo kailiu patyrė alkoholizmo baisybes, perskaičiusiems bent vieną iš jų, kai kam jau davė ir ne vienam dar duos ryžto ištrukti iš alkoholizmo vergijos. O ir nepatyrę alkoholio grimasų skaitytojai šias knygas gerai vertina.

Jonas Kvederaitis visada buvo labai dalykiškas, taktiškas, rūpestingas, kitus užjaučiantis. Toks jis, manau, išliks jį visų jį pažinojusiųjų mintyse.

Urna su velionio pelenais palaidota Vilniaus Kairėnų kapinėse. Tegul Jono pelenai, o svarbiausia, jo dvasia lieka čia – Lietuvos sostinės žemėje ir virš jos, kurios jaunimui ir kitems žmonėms tiek daug buvo atiduota jėgų ir triūso.

Julius Žvelgaitis

--------------

Pokalbis su Vilniaus M.Daukšos vidurinės mokyklos direktoriumi J.Kvederaičiu apie gyvenimą ir knygą "Daugiau gerti nebegaliu". Laidos scenarijaus autorė D.Kutraitė, režisierė V.Vainoraitė. 

www.lrt.lt/mediateka/irasas/19038