2014 spalio 25 d.

Partizanų keliais

Šių metų spalio 11 dieną Vilniaus blaivystės sąjūdžio aktyvistai Anykščių rajone, Kavarsko apylinkėse dalyvavo žygyje „Kalbanti laisvės kovų istorija“. 

Tai nebuvo šiaip sau žygis, o atsiliepimas į Algimanto apygardos, Butageidžio kuopos partizano Jono Kadžionio, slapyvardžiu Bėda, kvietimą prisidėti prie laisvės kovų atminimo išaugojimo.

Visuomeniškai aktyvi jaunimo organizacija „Baltai Juoda“ atsiliepė į šį partizano kvietimą ir pasirūpino bei padėjo pastatyti paminklus žuvusiems partizanams jų žūties vietose.

„Baltai Juoda“ organizacijos nariai, draugai ir bendraminčiai bei grupelė VDU istorikų ir blaivystės sąjūdžio nariai Anykščių rajone apsilankė partizanų žuvimo vietoje, šalia Tumėjos miško Kavarsko seniūnijoje, paminkliniais kryželiais bei ąžuolų vainikais pagerbti 1945 m. žuvę Algimanto apygardos Baltageidžio kuopos partizanai – Kazimieras Jackeliūnas ir Stasys Riauba – Vėjelis.

Aplankytas samanų patalais užklotas Barboros kalnas. Klampiais miško takeliais brisdami žygeiviai nukeliavo į Vėžio miške esančią vietą, kurioje prie ilgametės eglės liudininkės sprendėsi Butageidžio partizanų būrio gyvybės ir mirties klausimas. Aplankė atstatytą partizanų bunkerį kuriame klausėsi entuziastingo partizano pasakojimo.

Pats Jonas Kadžionis-Bėda. Suimtas 1953 metais, nuteistas 25-iems metams kalėti ir 5 – iems metams tremties. Šis 86 - ių žmogus – legenda, stebuklo dėka likęs gyvas, ne tik nepalūžo, bet ir išliko gyvybingas, nepraradęs humoro jausmo, kuriantis poeziją ir deklamuojantis eiles.