2023 vasario 20 d.

VMV BS XII kongrese išrinkta vadovybė bei centro tarybos nariai

 

2023-02-18 d., Šiaulių mieste, Pastoracijos centre įvyko XII kongresas. Buvo išrinkta Vyskupo M. Valančiaus BS pirmininkas, BS v. pirmininkas bei valdyba. Jei niekas nepasikeis dėl nenumatytų atvejų ši sudėtis turėtų darbuotis Vardan Blaivesnės Lietuvos 2023-27 m. 4 Metų kadencija.

 

 

 

Vyskupo M. Valančiaus BS Centro valdyba;
V. Jakubonis, VMV BS p.
Vilnius. BS Centro valdyboje II kadencija.
J.Naudžius, V p.
 Vilnius, BS Centro valdyboje IV kadencija.
V. Šimėnas, doc. dr., n.
Vilnius, BS centro valdyboje IV kadencija.
Virgina Jonkuvienė, n.
Mosėdis, BS Centro valdyboje V kadencija.
Rimantas Matulis, Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, n.
Vilnius, BS Centro valdyboje II kadencija.
Vytautas Uogelė, inž, n.
Vilnius, BS Centro valdyboje VIII kadencija.
Danutė Kazlauskaitė, n.
Kaunas, BS Centro valdyboje II kadencija.
Kazys Alminas, neginkluoto pasipriešinimo dalyvis, n.
Šiauliai, BS Centro valdyboje II kadencija.
Paulius Poškys, n.
Skuodas, BS Centro valdyboje II kadencija.
Pastaba: VMV BS- pirmininkas; V p.- valdybos pirmininkas; n- valdybos narys.
VMV BS Centro valdybos informacija.

 

 

Nuotraukų autorius Vilniaus BS pirmininkas A. Juknevičius.
Nuotraukoje esantys asmenys prie blaivystės pradininko kunigo Ignaco Stacho kapavietės.