2020 kovo 10 d.

VYSKUPO M. VALANČIAUS BS NARIAMS!

Lietuvos  Nepriklausomybės Atkūrimo 30-čio proga!

Mieli bedražygiai bei Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjų palaikytojai bei skleidėjai.

1990-03-11 d., 22.44 val., buvo Lietuvos Aukščiausiojoje taryboje Atkurta Lietuvos respublikos Nepriklausomybė. 124 asmuo pasakė taip, susilaikė tik 6 asmenys prieš nebalsavo nei vienas.

Mūsų Vyskupo Motiejaus Valančiaus BS bei iki to buvęs Statybininkų blaivystės klubas “Sąjūdis” labai aktyviai dalyvavo Lietuvos okupacijos laikotarpiu rezistencinėje veikloje, aktyviai veikė sąjūdžio laikotarpiu bei Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. BS aktyvas ir šiuo metu pagal mūsų galimybes veikia Lietuvos viešame gyvenime dalyvaudamas įvairiuose renginiuose bei reikalui esant pilietinėse akcijose.

2020-03-11 diena tai jau 30-šimt metų kai esame laisvi ir nepriklausomi. Atsirado nauji iššūkiai bei naujo pobūdžio problemos. Bet laisvės sąlygomis galima daug ką nuveikti vardan Lietuvos. Iš širdies linkiu neprarasti vilties savo nuostabia šalimi ir stengtis nelikti abejingais negerovėms bei neteisybei.

Taip pat labai tikiuosi, kad naujai išrinktas Lietuvos respublikos seimas nepakeis alkoholio kontrolės apribojimo įstatymų. Nes tai be galo svarbu ugdant mūsų Lietuvos jaunąją kartą, nes tik blaivi tauta gali kurti savo tautos ateitį ir blaivybė yra natūrali žmogaus būsena.

BS pirmininkas Vaidotas Jakubonis

2020-03-09