2023 rugsėjo 15 d.

Valančiaus metai

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2026 m. vasario 28 d. bus minimos Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo, istoriko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Kazimiero Valančiaus 225-osios gimimo metinės, nusprendė 2026-uosius paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIVP-110(2) balsavo 86 Seimo nariai, susilaikė 13 parlamentarų.

„Motiejus Kazimieras Valančius – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių: Žemaičių vyskupas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, knygnešystės organizatorius, Tautos žadintojas, istorikas, politikas, rašytojas, savo veikla ir kūryba padėjęs pamatus tautinei savimonei ugdyti“, − pabrėžiama Seimo priimtame nutarime. Dokumente taip pat akcentuojamas Motiejaus Kazimiero Valančiaus reikšmingas indėlis į Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą bei jo palikimą dabarties ir ateities kartoms.

Priimtu nutarimu Seimas Vyriausybei pasiūlė iki 2024 m. spalio 1 d. parengti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų programą ir 2025 ir 2026 metų valstybės biudžetuose numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

Šaltinis:

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35435&p_k=1&p_t=276297&fbclid=IwAR0wa5lac54o9y5xLIHtigA4Cks5f5uirQMaNUI9SwoKz3jXsKHUpkxgn6I