2020 rugsėjo 07 d.

Valančiukai tegyvuoja

2020-08-15 d. Simno gimnazijoje buvo įkurta Valančiukų kuopelė. Šios iniciatyvos autorės – minėtos gimnazijos direktorė Vilija Padimanskienė bei gimnazijos tikybos mokytoja DaivaSeniūnienė. Iškilminga įšventinimo ceremonija vyko Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangųbažnyčioje. Ceremoniją atliko minėtos bažnyčios bei Simno parapijos klebonas g. kan. RaimundasŽukauskas. Šis iškilmingas įvykis sutapo su Lietuvoje plačiai švenčiamomis Žolinėmis.

 

Ceremonijos metu buvo įšventinti į Valančiukus 12 moksleivių. Dar trys vaikai dėl įvairių
priežasčių negalėjo dalyvauti šiose iškilmėse.

Šioje šventėje nuo dalyvavo Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) pirmininkas

V. Jakubonis, BS valdybos pirmininkas J. Naudžius, BS ilgametis narys V. Uogelė bei buvusi

įvairių Vilniaus mokyklų valančiukų būrelių vadovė N. Butkuvienė. Svečiai iš Vilniaus naujai

įsteigtai Valančiukų kuopelei atvežė dovanų: literatūros bei Valančiukų vėliavą. Be to, mokyklos

direktorei buvo padovanota Vyskupo Motiejaus Valančiaus BS vėliava.