2011 vasario 07 d.

Vasarėlę prisiminus...

Jonavos  rajono Bukonių  pagrindinės  mokyklos jaunieji valančiukai jau antrą vasarą atostogavo Paberžėje  kunigo  Stanislovo Dobrovolskio muziejuje. Tai suteikė galimybę stiprinti valančiukų veiklos kokybę, ugdė kritinį požiūrį į žalingų įpročių vartojimą.

Valančiukai  stovykloje  sportavo, rengė  šventes, linksmas  popietes, organizavo  konkursus. Jie taip  pat  atliko  nemažai naudingos veiklos visuomenės labui, kaip, pavyzdžiui,  tvarkė muziejaus aplinką, pačią bažnyčią, 1863 m. sukilėlių kapus.

            Mes, straipsnio autorė Svetlana Vorobjova ir auklėtoja Laima Mačiūnienė, stengėmės lavinti valančiukų intelektą: vakarais  jiems buvo  skaitoma  knyga,  pateikdavome, mūsų nuomone,  įdomių testų. Stovyklautojai  buvo  užimti  nuolatine  veikla: piešė, vedė  madų  šou,  patys  (padedami mokytojų) gamindavo pusryčius, pietus.                                                                                                                                          

Vieną  vakarą į Paberžę atvažiavo vyresnių klasių mokiniai iš Kėdainių, todėl surengėme vakarą prie laužo, pasakojome apie savo mokyklas.

             Tai pačių valančiukų įspūdžiai iš stovyklos:

            S a l v i n a: “Buvo linksma. Žaidėme, piešėme, išmokome daryti dekupažą (piešinius ant akmenukų. Paaišk. autorės). Patiko klausytis, kaip auklėtoja Laima skaitė mums prieš miegą knygą”.

            J u s t a s: “Paberžėje   labai  patiko  gamta, klausytis  atsiminimų apie tėvą Stanislovą. Man buvo garbė čia stovyklauti, nes šiose vietose savo veiklą vykdė  pirmieji 1863 m. sukilėliai. Buvo smagu draugų būryje, čia niekada nebuvo nuobodu”.

            R a s a:  “Daug  sužinojau   apie   tėvą  Stanislovą,  koks  jis  buvo  puikus  žmogus.  Sutvarkėme 1863  m. sukilėlių  kapus, pasodinome  gėlių, tvarkėme Paberžės bažnyčią,  išplovėme jos grindis. Buvo daug pramogų, labai linksma”.

 

                                                                Jonavos r. Bukonių pagrindinės mokyklos valančiukų vadovė                                                                         Svetlana Vorobjova, apklaususi ir užrašiusi jų įspūdžius