2020 kovo 04 d.

Vysk. M. Valančiaus

Vyskupo M. Valančiaus 219-ojo gimtadienio minėjimas

 

Š. m. vasario 20 d. vyko renginys, skirtas prisiminti Vyskupo M. Valančiaus gyvenimą ir veiklą jo 219-ojo gimtadienio proga. Į minėjimą Vilniaus m. savivaldybės  20-ajame aukšte susirinko apie 60 asmenų.

Renginyje buvo pristatyta Birutės Žymantienės knyga “KRYŽIŲ SODININKAS Mečislovas Jurevičius”. Mečislovas Jurevičius buvo žymus kovotojas už Lietuvos laisvę bei aktyvus Blaivystės sąjūdžio veikėjas dar nuo sovietų okupacijos laikotarpio. Nors daugumą laiko Mečislovas Jurevičius gyveno Šiauliuose, jis buvo žinomas visoje Lietuvoje. Knygą bei jos autorę į Vilniaus renginį atvežė bei gražią kalbą pasakė sovietmečio rezistentas, BS Centro valdybos narys,  Šiaulių Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazys Alminas. Be jo, renginyje kalbėjo gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas Libertas Klimka. Jis vaizdžiai  apibūdino tiek istorinę, tautinę XIX amžiaus situaciją Lietuvoje, kai gyveno šviesaus atminimo vyskupas M. Valančius, tiek ir paties M. Valančiaus veiklą,  platinant lietuvišką spaudą, budinant tautą iš caro priespaudos, ypač  „skiepijant“ blaivystę.

Gyd. psichiatrė Nijolė Goštautaitė Midttun pateikė duomenis apie nuo 2016 metų Seimo įvestus alkoholio kontrolės įstatymo apribojimus bei pasidalino žiniomis apie pasiekimus blaivinant Tautą. Žinoma, kol kas tai tik pradžia, ir kaip seksis blaivinti Lietuvą, parodys laikas. Daug kas priklausys ir nuo 2020 m. rudenį vyksiančių rinkimų į Seimą.  Jei ir toliau bus vykdoma blaivinimo programa, tai rezultatai gerės; jei naujai išrinktoji Seimo dauguma bandys pakeisti šiuo metu veikiančius apribojimus, situacija gali ir prastėti.

Renginyje dar pasisakė keli asmenys, o puikų pasirodymą surengė BS folkloro ansamblis "Giedra".

Didelis blaivininkų draugas Leonas Kerosierius minėjimo dalyviams išdalino Vilniaus Sąjūdžio tarybos bei Vyskupo M. Valančiaus BS parengtą ir įvairioms Lietuvos valdžios institucijoms išsiųstą  prašymą, paremtą įvairiais dokumentais, - birželio 3 d. paskelbti blaivybės diena, nes 1989 m. birželio 3 d. Vilniaus Kalnų parke įvyko alkoholio išpylimo akcija „Geriau išpilsiu, bet negersiu“, kurią organizavo Vyskupo M. Valančiaus BS kartu su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu.

O dabartiniame renginyje dalyviams buvo siūloma  įrašyti savo linkėjimus ar kitas mintis, susijusias su blaivybe, į specialiai tam paruoštą albumą - Vyskupo M. Valančiaus  BS  "Silva Rerum". Šios idėjos iniciatorius – Vyskupo M. Valančiaus BS Centro valdybos pirmininkas, aktyvus ilgametis narys bei daugelio akcijų iniciatorius Juras Naudžius.

Skirstydamiesi iš šio renginio žmonės reiškė nuomonę, kad kitais metais vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių proga reikėtų surengti konferenciją. Manau, pasistengus tai galima būtų padaryti. Tik, kad tai įvyktų, jau pats laikas pradėti tuo rūpintis.

Vaidotas Jakubonis