2024 birželio 10 d.

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) Vilniaus skyriaus susirinkimas- alkoholio išpylimo akcijos 35-čio bei bendražygio Juozo Kančio 15-jų metinių paminėjimas.

 

2024.06.03 d., salotų bare MANO GURU adresu Vilniaus g. 20 įvyko renginys dedikuotas
Vyskupo M. Valančiaus BS ilgamečiui vadovui Juozui Kančiui atminti bei 1989.06.03 d.,
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei Vyskupo M. Valančiaus BS ( tuo metu dar BS vadinosi
SBK,,Sąjūdis") suorganizuotai akcijai kurios šūkis buvo ir tuo pačiu renginio pavadinimas-
,, LIETUVA! NEGERSIU- verčiau išpilsiu". Tuo pačiu peržiūrėjome dok., filmą. Autorius aa
kunigas Vyskupo M. Valančiaus BS buvęs ilgametis narys Algimantas Keina.
Renginyje savo prisiminimais pasidalino žurnalistė Aldona Kačerauskienė, gydytojas
atsargos kapitonas Alfredas Čiučiurka, Lietuvos kariuomenės majoras( atsargoje) Antanas
Burokas, inžinierius Vytautas Uogelė, Rimantas Matulis bei dar keli asmenys. Ta pačia
proga priėmėme kreipimąsi į mūsų respublikos vadovybę, Lietuvos respublikos seimo
narius, žiniasklaidą, dvasininkiją, pasaulio Lietuvių bendruomenę ir t.t. Dėl birželio 3 d.,
paskelbimo BLAIVYBĖS diena. Bei šį atminimo renginį užbaigėme sugiedodami Lietuvos
respublikos himną.
Didelis Ačiū baro MANO GURU vadovei Redai Sutkuvienei kuri mus labai draugiškai
įsileido bei pavaišino kava/arbata.
Iki kitų susibėgimų.