NETEKTYS VIENA PO KITOS

Šiemet Blaivystės sąjūdį ištinka netektys viena po kitos. Š. m. gegužės 29 d. po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 86-sius metus, mirė buvęs Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininkas, Lietuvos blaivybės fondo tarybos narys prof. Leonas Laimutis Mačiūnas, žymus mokslo ir visuomenės veikėjas, habilituotas gamtos mokslų daktaras. Liepos 21 d. suvažiavę iš visos Lietuvos žmonės dalyvavo prieš keturias dienas mirusio iškilaus Lietuvos dvasininko, mūsų įkvėpėjo ir blaivybės baruose, mons. Alfonso Svarinsko labai iškilmingose laidotuvėse.

MONSINJORUI ALFONSUI SVARINSKUI IŠĖJUS Į AMŽINYBĘ

Š. m. liepos 21 d. Dukstynos partizanų kapinėse prie Ukmergės atgulė didis Lietuvos sūnus mons. Alfonsas Svarinskas.

Kviečiame į Nacionalinę „Sniego gniūžtės“ stovyklą moksleiviams

Nori susirasti ir draugų, ir naujų veiklų? Nori pailsinti ir galvą, ir visą savo mokslų nukankintą esybę? Aišku, kad nori, juk visa vasara tam ir skirta! Kviečiame jungtis prie mūsų – lygiai tokių pačių vasarotojų, kaip ir Tu. Mes, LKJBS „Žingsnis“ savanoriai, esame nevyriausybinė organizacija, mūsų veiklos principas – „jaunimas – jaunimui“, tad rasime bendrą kalbą.

“BŪK BLAIVUS!”

Praėjusiais metais išrinkta naujoji Vilniaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba pradėjo ieškoti naujų prasmingo darbo krypčių. Prisijungus naujiems aktyviems nariams, vieningai buvo sutarta, kad jaunimas yra mūsų visų ateitis, ir dėl jo turime padaryti viską, ką galime. Būtent nuo to, kokį jaunimą išugdysim, kokias vertybes suformuos ir kokį gyvenimo būdą pasirinks dabartiniai moksleiviai, būsimieji jaunuoliai ir studentai, ir priklauso, kokią turėsime Lietuvos ateitį. Kas nenorėtų gyventi draugiškoje ir harmoningoje visuomenėje, kurioje pilietis jaučiasi atsakingas ne tik sau, bet ir kitiems?