Kaziuko mugė Vilniuje 2018

Blaivybė gyvenimo norma!

MINĖJIMAS – DISKUSIJA

„Blaivi šventė – iššūkis ne visiems“

BS Vilniaus skyriaus

2018 metų veiklos

Katedros aikštė

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA