Valančiukai tegyvuoja

Įkurta Valančiukų kuopelė

Blaivybės diena!

Kiekvienais metais birželio 3 diena.

VYSKUPO M. VALANČIAUS BS NARIAMS!

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-čio proga!

Vysk. M. Valančiaus

219 - tojo gimtadienio minėjimas
2020-02-20