Valančiukai paminėjome Knygnešio dieną


VMV BS XII kongrese išrinkta vadovybė bei centro tarybos nariai


XII Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongrese Šiauliuose pritarta švietėjiškos veiklos gairėms, priimtas Memorandumas

2023 m. vasario 18 d. Šiaulių Vyskupijos Pastoracinio centro konferencijų salėje vyko Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio XII kongresas, kuriame priimti svarbūs dokumentai bei nubrėžtos tolimesnės veiklos gairės, kaip aktyvinti, plėsti ir skleisti tautoje, jaunimo organizacijose, ugdymo įstaigose blaivystės idėjas.

Jubiliejinė data

Vyskupui M. Valančiui 220 metų