Mokame švęsti kitaip...

Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis paminėjo vysk. M. Valančiaus 213 – ąsias gimimo metines.
Gausiai susirinkusius svečius pasveikino Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė R. Jadeikaitė.

IX BLAIVYSTĖS SĄJŪDŽIO KONGRESUI PASIBAIGUS

Praėjusių metų paskutinį lapkričio šeštadienį Šiauliuose suvažiavo Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) delegatai į savo IX kongresą.

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresas

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongreso Šiauliuose rezoliucija

Kelmo šokių naktis