Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25 metų jubiliejaus minėjimas

Spalio 19 dieną Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25 metų prasmingo gyvavimo šventė prasidėjo 12 val. Šv. Mišiomis arkangelo Mykolo Bazilikoje. Bažnyčioje prisiekė naujieji Marijampolės valančiukai. Jų ateityje dar laukia linksmosios krikštynos, po kurių valančiukai pasijaučia tikraisiais valančiukų organizacijos nariais prisiekusiais blaivybei ir skelbiančiais blaivybės idealus.

Blaivi vasara

2014 m. vasarą Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis moksleiviams pasiūlė kelis renginius: stovyklą Varėnos rajone ir porą išvykų

NETEKTYS VIENA PO KITOS

Šiemet Blaivystės sąjūdį ištinka netektys viena po kitos. Š. m. gegužės 29 d. po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 86-sius metus, mirė buvęs Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Valdybos pirmininkas, Lietuvos blaivybės fondo tarybos narys prof. Leonas Laimutis Mačiūnas, žymus mokslo ir visuomenės veikėjas, habilituotas gamtos mokslų daktaras. Liepos 21 d. suvažiavę iš visos Lietuvos žmonės dalyvavo prieš keturias dienas mirusio iškilaus Lietuvos dvasininko, mūsų įkvėpėjo ir blaivybės baruose, mons. Alfonso Svarinsko labai iškilmingose laidotuvėse.

MONSINJORUI ALFONSUI SVARINSKUI IŠĖJUS Į AMŽINYBĘ

Š. m. liepos 21 d. Dukstynos partizanų kapinėse prie Ukmergės atgulė didis Lietuvos sūnus mons. Alfonsas Svarinskas.