“BŪK BLAIVUS!”

Praėjusiais metais išrinkta naujoji Vilniaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba pradėjo ieškoti naujų prasmingo darbo krypčių. Prisijungus naujiems aktyviems nariams, vieningai buvo sutarta, kad jaunimas yra mūsų visų ateitis, ir dėl jo turime padaryti viską, ką galime. Būtent nuo to, kokį jaunimą išugdysim, kokias vertybes suformuos ir kokį gyvenimo būdą pasirinks dabartiniai moksleiviai, būsimieji jaunuoliai ir studentai, ir priklauso, kokią turėsime Lietuvos ateitį. Kas nenorėtų gyventi draugiškoje ir harmoningoje visuomenėje, kurioje pilietis jaučiasi atsakingas ne tik sau, bet ir kitiems?

Mokame švęsti kitaip...

Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis paminėjo vysk. M. Valančiaus 213 – ąsias gimimo metines.
Gausiai susirinkusius svečius pasveikino Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė R. Jadeikaitė.

IX BLAIVYSTĖS SĄJŪDŽIO KONGRESUI PASIBAIGUS

Praėjusių metų paskutinį lapkričio šeštadienį Šiauliuose suvažiavo Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) delegatai į savo IX kongresą.

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongresas

Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio kongreso Šiauliuose rezoliucija