VYSKUPO M. VALANČIAUS BS NARIAMS!

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-čio proga!

Vysk. M. Valančiaus

219 - tojo gimtadienio minėjimas
2020-02-20

2020-02-09

Blaivybės draugijos Optimalistas 3-jų metų paminėjimas

"Sausas įstatymas"

Viešas laiškas dėl "Delfi" straipsnio